[Alice]

GebruikersVoorkeuren

The following 107 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

aangemaakt   account   Achternaam   alleen   als   Als   bent   bestaan   beste   bewaard   bewaart   bij   blijft   cookie   dan   dat   de   De   die   direct   een   Eerste   en   forever   gebruik   gebruikersnaam   gebruikersprofiel   geef   gegevens   gelinkt   gemaakt   Get   getoond   herkennen   Het   het   in   information   ingelogd   inloggen   Inloggen   Je   je   kan   keer   kennisgevingen   kiest   kiezen   klik   klikt   kunnen   kunt   login   Login   Logout   mail   Mail   mailadres   manier   me   middernacht   my   na   Naam   naar   Name   nodig   of   om   ondertekening   ontvangen   Op   op   opnieuw   paginawijzigingen   Password   Preferences   profiel   Profile   reactiepagina   Remember   repeat   Save   systeem   tenzij   terughebben   Text   tijdelijk   Uitloggen   User   van   vergeten   verloopt   verwijdert   voor   Voorkeuren   Voornaam   Vul   wachtwoord   wijzigen   wijzigingen   wikiserver   wilt   worden   wordt   zoals   zodat  

Clear message
--> -->
 
 
IOError[Errno 13] Permission denied: '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/text_html'
Please include this information in your bug reports!:
Python Python 2.4.6: /usr/bin/python2.4
Linux james 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.96-2 x86_64
MoinMoin Release 1.3.1 [Revision patch-434]
Mon Oct 21 04:13:32 2019

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/request.py in run(self=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>)
  754                     from MoinMoin.wikiaction import getHandler
  755                     handler = getHandler(self, action)
  756                     handler(page.page_name, self)
  757 
  758             # 5. Or redirect to another page
handler = <function execute>, page = <MoinMoin.Page.Page instance>, page.page_name = u'GebruikersVoorkeuren', self = <MoinMoin.request.RequestCGI instance>

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/action/SpellCheck.py in execute(pagename=u'GebruikersVoorkeuren', request=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>)
  216 
  217     if badwords:
  218         page.send_page(request, msg=msg, hilite_re=badwords_re)
  219     else:
  220         page.send_page(request, msg=msg)
page = <MoinMoin.Page.Page instance>, page.send_page = <bound method Page.send_page of <MoinMoin.Page.Page instance>>, request = <MoinMoin.request.RequestCGI instance>, msg = u'The following 107 words could not be found in th...lue="Add checked words to dictionary"></p></form>', hilite_re undefined, badwords_re = <_sre.SRE_Pattern object>

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/Page.py in send_page(self=<MoinMoin.Page.Page instance>, request=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>, msg=u'The following 107 words could not be found in th...lue="Add checked words to dictionary"></p></form>', **keywords={'hilite_re': <_sre.SRE_Pattern object>})
  912         else:
  913             # parse the text and send the page content
  914             self.send_page_content(request, Parser, body, format_args=pi_formatargs, do_cache=do_cache)
  915 
  916             # check for pending footnotes
self = <MoinMoin.Page.Page instance>, self.send_page_content = <bound method Page.send_page_content of <MoinMoin.Page.Page instance>>, request = <MoinMoin.request.RequestCGI instance>, Parser = <class MoinMoin.parser.wiki.Parser>, body = u"[[UserPreferences]]\n\n= Eerste keer =\nVul in: '''...na het inloggen), dan blijft het cookie bestaan.\n", format_args undefined, pi_formatargs = '', do_cache = 1

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/Page.py in send_page_content(self=<MoinMoin.Page.Page instance>, request=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>, Parser=<class MoinMoin.parser.wiki.Parser>, body=u"[[UserPreferences]]\n\n= Eerste keer =\nVul in: '''...na het inloggen), dan blijft het cookie bestaan.\n", needsupdate=1, format_args='', do_cache=1)
 1035             code = compile(src.encode(config.charset),
 1036                            self.page_name.encode(config.charset), 'exec')
 1037             cache.update(marshal.dumps(code))
 1038             
 1039         # send page
cache = <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, cache.update = <bound method CacheEntry.update of <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>>, marshal = <module 'marshal' (built-in)>, marshal.dumps = <built-in function dumps>, code = <code object ? at 0x91fb5a0, file "GebruikersVoorkeuren", line 2>

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/caching.py in update(self=<MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, content='c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x00\x00\x00@\x00\x00\x00s\xb6\x03\x00\x00e\x00\x00e\x01\x00i\x02\x00i\x03\x00e\x01\x00i\x02\x00i\x04\x00e\x05\x00\x83\x01...\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01', encode=False)
   76         if encode:
   77             content = content.encode(config.charset)
   78         open(self._filename(), 'wb').write(content)
   79 
   80         try:
open undefined, self = <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, self._filename = <bound method CacheEntry._filename of <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>>, ).write undefined, content = 'c\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x00\x00\x00@\x00\x00\x00s\xb6\x03\x00\x00e\x00\x00e\x01\x00i\x02\x00i\x03\x00e\x01\x00i\x02\x00i\x04\x00e\x05\x00\x83\x01...\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01\r\x01%\x01\r\x01\x1c\x01'

IOError: [Errno 13] Permission denied: '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/text_html'
      __doc__ = 'I/O operation failed.'
      __getitem__ = <bound method IOError.__getitem__ of <exceptions.IOError instance>>
      __init__ = <bound method IOError.__init__ of <exceptions.IOError instance>>
      __module__ = 'exceptions'
      __str__ = <bound method IOError.__str__ of <exceptions.IOError instance>>
      args = (13, 'Permission denied')
      errno = 13
      filename = '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/text_html'
      strerror = 'Permission denied'