[Alice]

GebruikersVoorkeuren

Name (Use FirstnameLastname)
Password
Password repeat (Only when changing passwords)
Email

Eerste keer

Vul in: Name, Password, Password repeat en Email.

(!) Je kunt het beste een WikiNaam (zoals VoornaamAchternaam) kiezen als gebruikersnaam. Op die manier worden je wijzigingen en ondertekening direct naar je WikiHomepage gelinkt. Je e-mail is nodig als je kennisgevingen van paginawijzigingen wilt kunnen ontvangen, of als je vergeten gegevens voor het inloggen wilt terughebben.

Als je op Create Profile klikt dan wordt een gebruikersprofiel voor je aangemaakt en wordt je direct ingelogd.

Inloggen

Als je opnieuw wilt inloggen, gebruik dan alleen Name en Password, en klik op Login. Als je je wachtwoord bent vergeten, geef dan alleen je e-mailadres en klik op Mail me my account data.

Voorkeuren wijzigen

Save bewaart je profiel (op de wikiserver).

Uitloggen

Logout verwijdert het cookie dat bij het inloggen is gemaakt.

Het cookie

/!\ De "ID", getoond op de reactiepagina, wordt als cookie bewaard in je browser zodat het systeem je tijdelijk kan herkennen. Het cookie verloopt om middernacht - tenzij je kiest voor Remember login information forever (na het inloggen), dan blijft het cookie bestaan.

--> -->
 
 
IOError[Errno 13] Permission denied: '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/pagelinks'
Please include this information in your bug reports!:
Python Python 2.4.6: /usr/bin/python2.4
Linux james 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.96-2 x86_64
MoinMoin Release 1.3.1 [Revision patch-434]
Fri Oct 18 18:04:52 2019

A problem occurred in a Python script. Here is the sequence of function calls leading up to the error, in the order they occurred.

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/request.py in run(self=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>)
  773                 # Visit pagename
  774                 if self.cfg.allow_extended_names:
  775                     Page(self, pagename).send_page(self, count_hit=1)
  776                 else:
  777                     # TODO: kill this. Why disable allow extended names?
Page = <class MoinMoin.Page.Page>, self = <MoinMoin.request.RequestCGI instance>, pagename = u'GebruikersVoorkeuren', ).send_page undefined, count_hit undefined

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/Page.py in send_page(self=<MoinMoin.Page.Page instance>, request=<MoinMoin.request.RequestCGI instance>, msg='', **keywords={'count_hit': 1})
  939                 links = self.formatter.pagelinks
  940                 links.sort()
  941                 cache.update('\n'.join(links), True)
  942 
  943         request.clock.stop('send_page')
cache = <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, cache.update = <bound method CacheEntry.update of <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>>, '\n'.join undefined, links = [u'WikiNaam'], True undefined

 /opt/moin-1.3/lib/python2.2/site-packages/MoinMoin/caching.py in update(self=<MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, content='WikiNaam', encode=True)
   76         if encode:
   77             content = content.encode(config.charset)
   78         open(self._filename(), 'wb').write(content)
   79 
   80         try:
open undefined, self = <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>, self._filename = <bound method CacheEntry._filename of <MoinMoin.caching.CacheEntry instance>>, ).write undefined, content = 'WikiNaam'

IOError: [Errno 13] Permission denied: '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/pagelinks'
      __doc__ = 'I/O operation failed.'
      __getitem__ = <bound method IOError.__getitem__ of <exceptions.IOError instance>>
      __init__ = <bound method IOError.__init__ of <exceptions.IOError instance>>
      __module__ = 'exceptions'
      __str__ = <bound method IOError.__str__ of <exceptions.IOError instance>>
      args = (13, 'Permission denied')
      errno = 13
      filename = '/services/alice/wiki/underlay/pages/GebruikersVoorkeuren/cache/pagelinks'
      strerror = 'Permission denied'