[Alice]

HjälpMedÄndringar

The following 117 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

använda   användas   att   automatiskt   av   avsnitt   beskriver   bilder   blir   Det   det   detaljer   detta   Direktiv   direktiv   du   Du   Duplicera   effekter   eller   en   ett   experimentera   externa   Formatering   formatering   funktion   Följande   Fönstret   för   För   ge   generella   Get   gruppera   gå   ha   hitta   Hjälp   hjälp   hjälpsidan   hur   hyperlänkar   Här   Indrag   indragna   information   innehåll   kallas   kan   klicka   liggande   Linjering   linjering   Listor   listor   längst   länk   Länkar   Låda   Makron   man   Med   med   Mer   motsvarande   märkord   måste   Namn   ner   Nybörjare   Och   och   olika   Om   om   ord   processa   på   påverkar   redigeringsfönstret   relaterad   rubriker   Rubriker   Sand   Se   sedan   Ser   sida   sidan   sidans   Sidor   sidor   sidorna   Sidredigering   skapar   skriver   Smilisar   som   Som   spara   speciella   systemmakron   så   tabeller   Tabeller   Text   texten   textformateringsregler   till   tillsammans   tolkning   Under   Ut   vid   webbläsarens   wikimärkord  

Clear message

Sidredigering

Namn på sidor måste SeUtSomDetHär. Det kallas ett WikiNamn. Om du skriver ett ord som SerUtSomDetHär, så blir det automatiskt en länk. Mer detaljer om detta kan du hitta i HjälpFörNybörjare.

Följande sidor beskriver olika märkord som kan användas för att ge olika effekter i formatering av texten på wiki-sidor:

För att experimentera med wikimärkord, gå till WikiSandLåda och klicka sedan på "EditText" längst ner på sidan. Du kan använda webbläsarens funktion "Duplicera Fönstret" (eller motsvarande), så att du kan ha hjälpsidan sida vid sida med redigeringsfönstret.