[Alice]

HjälpMedAnpassning

The following 635 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

9a   action   actions   Administration   alfabetet   alla   allmännt   allow   allowed   alphabetic   alternativet   amp   An   Anchor   and   andra   andras   annan   Annars   anpassas   Anpassning   anpassningar   Anpassningsbar   antagligen   Antal   använda   användardefinierade   användare   användaren   användas   användbart   används   Används   Apache   arbetskatalogen   at   att   Att   Attach   attachments   attacker   automatiskt   av   avslagen   avslutat   avsnittsnummer   bang   bar   bas   baserat   behöva   behöver   Beskrivning   beskrivning   bibliotek   Bifoga   bifogad   bifogade   bildfiler   bli   bokmärken   bokstäver   brev   brevhuvud   Både   börja   changed   Changes   characters   charset   check   config   Configuration   configurerade   containing   Contents   css   datafilkatalogen   date   datetime   datum   datumformat   De   de   default   definiera   definition   definitionerna   definitions   den   Den   Denial   denna   det   Det   detta   Detta   dict   dig   digits   din   dir   direktiv   Direktiv   direktåtkomligt   distributionen   docs   dokement   dokument   domännamn   du   E8   editlog   editorfönstret   Efter   efter   eftersom   Eftersom   Efterstavkes   egen   ekvivalenta   eller   en   En   endast   ending   entities   Epost   ersatt   etc   ett   Ett   ex   exakt   exemel   exempelversionen   extended   externa   external   Extra   extra   felmeddelande   Fil   fil   filbibliotek   filbifogningar   Filbifogningar   filbifogningarna   Filbifogningsdirektivet   File   file   filen   filenamn   filer   filerna   filkatalog   filkatalogen   filkatalogerna   fillbifogningar   filnamn   filsystems   filsäkerhetsproblem   filsökväg   filsökvägar   filtillägg   finnas   finns   flera   flesta   flyttas   fmt   Foot   footer1   footer2   for   Form   form   format   formulärdefinitioner   fortfarande   fragment   framsidan   from   From   front   Front   frågetecken   från   fungerar   funktionerna   funtkion   få   får   Följande   Följdaktligen   följer   för   För   före   föredra   först   första   försvinna   försök   förval   Förvald   förvalda   förvalet   Förvalet   Förvalt   förändelse   gammal   gdiff   ge   Gemena   Generellt   genom   ger   Ger   get   Get   gjort   global   grund   gå   gör   Gör   göra   ha   hantering   har   head   hela   Help   helst   hierarkiska   hittas   Hjäl   Hjälp   host   hosts   how   hr   htdig   htdocs   httpd   huvudkoden   huvudsakligen   huvudsidan   hämtas   här   höger   högst   höjd   hörnet   i18n   icke   icon   icons   If   ikonen   ikoner   Ikonraden   implementering   importeras   Inget   inklkudera   inkluderad   inline   Innehåll   innehåller   inom   installation   Installing   inställning   inställningen   inte   intermap   interwikiname   Intra   iso   kan   kanaltitel   katalog   know   kod   kommandot   kommer   konfiguration   konfigurationen   konfigurationsfil   konfigurationssteg   konfigurationsändringar   Kort   kort   kräver   krävs   kunna   köra   lagrings   large   Latest   Latin   latinska   leder   liknande   link   Linux   lista   listade   lite   literal   Local   local   localhost   Log   loggning   logindata   logo   logon   look   lowerletters   lägg   lägga   lämnas   längst   länkar   länkarna   mail   mallar   manuellt   mappings   matchande   med   Med   men   mer   meta   metadb   missbrukade   mkdir   modeller   mywiki   märkspråket   märktaggarna   måste   möjlighet   name   names   namn   Namn   namnet   navi   nbsp   nedladdning   ner   net   Net   nobody   None   nonexist   normala   normalt   Normalvärde   Note   numbers   numeric   numeriska   nya   nyckel   när   nå   Någon   något   nödvändiga   objekt   objektklass   obs   Observera   obsolete   och   också   of   Of   olika   Om   om   omkostnaden   open   Open   ord   originalwikin   osäkra   Ovanstående   page   Page   parent   path   platen   plats   platsen   Policy   port   post   postande   Powered   Preferences   prefix   privat   proceduren   process   program   programmet   prova   Python   Pythons   På   på   qm   queries   realtiv   redigerade   reguljärt   replacement   robots   rowbgcolor   rows   runt   samma   satt   scheman   schemas   Se   se   section   Security   Self   ser   server   servern   Service   sett   setup   share   shared   show   sida   Sida   sidfot   sidfote   sidhistoriken   sidlista   sidname   sidor   Sidor   sin   sina   sitename   size   självständiga   ska   Skal   skapa   skapar   skripten   skrivas   slå   smarthost   som   sparas   speciella   speciellt   spelling   Spelling   spiders   standard   startsidan   stavningskontrollen   Store   string   strängar   ställe   Stöd   subpages   suffix   Suite   system   systemanrop   Systemdatumformat   systemet   systemets   systemsökväg   Säkerhets   säkerhetsrestriktioner   säkert   sänd   sända   sänds   Sätt   sätta   så   sådan   Sökväg   sökväg   sökvägen   sökväx   tabell   Table   Tag   tagg   target   tecken   Teckensättet   teckenuppsättning   teckenuppsättningen   template   Template   texkenuppsättning   Text   text   textform   This   tider   tidigt   Tidsformat   till   tillammans   tillbaka   tillgängliga   tillval   Tillval   tillvalet   tillåt   tillåta   tillåtas   tillåtelser   tillåter   time   timings   timmar   titelarean   title1   title2   to   traceback   trail   true   träd   två   typ   Type   typisk   ua   umask   undantas   under   Under   underkatalogerna   underrättelser   undersidor   Underämnen   undviker   Unnamed   up   upp   uppe   upperletters   uppslagstabell   uppstarten   user   User   usr   ut   utan   utanför   uteslutas   uttryck   utveckling   utvecklingssystem   utökade   vad   valbara   valt   var   varför   variabeln   Variabelnamn   variablerna   variant   varje   varsomehslt   vem   Versala   version   via   vid   viki   viktigaste   vilken   vilket   vill   visa   visar   Visas   visas   välja   vänstra   värddatorn   värddatornamn   värden   värdnamn   webb   webbservern   wikiadministratören   wikifunktioner   wikin   wikinamn   Windows   with   Words   words   xslt   än   ändra   ändras   Ändringar   är   återhämtnings   åtgärds   Önskade   öppet   över   Översikt   översättares   övre  

Clear message

/!\ This page is obsolete. Please look at HelpOnConfiguration

HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedAnpassning

Underämnen

Innehåll

 1. Anpassning av MoinMoin
  1. Översikt över valbara anpassningar
  2. Att ändra teckenuppsättning
  3. Filbifogningar

Anpassning av MoinMoin

MoinMoin anpassas genom att ändra filen moin_config.py, vilken normalt kan finnas tillammans med moin.cgi-skripten. moin_config.py importeras av MoinMoin-huvudkoden tidigt i uppstarten och kan hittas eftersom arbetskatalogen (den med moin.cgi) är inkluderad i Pythons systemsökväg. Följdaktligen kan moin_config.py finnas varsomehslt i sökvägen PYTHONPATH.

Översikt över valbara anpassningar

Följande tabell ger förvalda värden och en kort beskrivning av de valbara variablerna. De flesta kan lämnas med sina förvalda värden. De som kan behöva ändras i varje installation är listade i exempelversionen av moin_config.py, som kommer med distributionen.

Variabelnamn

Normalvärde

Beskrivning

LogStore

'text:editlog'

Experimentell, ändra inte

SecurityPolicy

None

objektklass för implementering av säkerhetsrestriktioner

allow_extended_names

1

true för att slå på ["icke-standard wikinamn"] i märkspråket

allow_subpages

1

true för att välja hierarkiska wikifunktioner (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)

allow_numeric_entities

1

true för att sätta att numeriska objekt som € för € inte ska undantas, men & etc fortfarande ska

allow_xslt

0

true för att tillåta XSLT-hantering via 4Suite (obs att om detta tillval är på så tillåter det vem som helst med lite 'know-how' att inklkudera HTML-kod i din viki, varför den normalt är avslagen)

allowed_actions

[]

tillåt osäkra direktiv (lista med strängar)

attachments

None

If None, sänd bifogade filer via CGI. Annars ger tillvalet namnet på den filkatalog som innehåller filbifogningar (nyckel dir) och den ekvivalenta URL-förändelse till denna katalog (nyckel url)

backtick_meta

1

true för att tillåta `inline literal` i märkspråket

bang_meta

0

true för att tillåta !IngetWikiNamn i märkspråket

changed_time_fmt

'  [%H:%M]'

Tidsformat som används i LatestChanges för sidor redigerade inom 24 timmar

charset

'iso-8859-1'

Teckensättet som ska användas på systemet

check_i18n

0

Sätt till 1 endast på ett utvecklingssystem eller på en översättares system

css_url

'/wiki-moinmoin/default.css'

URL för de förvalda CSS-definitionerna. Gör denna en server-realtiv URL (börja med /)

data_dir

'./data/'

Sökväg till datafilkatalogen. Förvalet är OK om du har datafilkatalogen på samma ställe som moin.cgi

date_fmt

'%Y-%m-%d'

Systemdatumformat. Används huvudsakligen i LatestChanges

datetime_fmt

'%Y-%m-%d %H:%M:%S'

Förvalt format for datum och tider. Används när användaren inte har gjort sin egen inställning eller valt förvalet för datumformat)

edit_rows

30

Förvald höjd på editorfönstret

external_diff

'diff'

Ger dig möjlighet att ge en exakt filsökväg till diff-kommandot eller för att ändra vilket diff-program som ska användas, t.ex. till "gdiff" om GNU diff inte är det normala diff-programmet på din UNIX-variant

html_head

META-Tag with Content-Type

Extra <HEAD>-tagg för alla sidor (se HjälpMedSkal)

html_head_queries

META-Tag with "NOINDEX,NOFOLLOW" for robots

Extra <HEAD>-tagg för edit och åtgärds-sidor (html_head sänds också. Se HjälpMedSkal)

httpd_docs

'./wiki-moinmoin'

katalog med öppet tillgängliga filer när den självständiga servern används

httpd_host

'localhost'

värddatornamn för den självständiga servern

httpd_port

8080

port för den självständiga servern

httpd_user

'nobody'

användare för att köra den självständiga servern (UNIX endast)

interwikiname

None

InterWiki-namn (prefix) för platen, eller None

logo_string

MoinMoin logo

URL-sökväx för logon som visas i det övre vänstra hörnet av en sida och används i RSS-dokument

lowerletters

Latin 1 alphabetic characters and digits

Gemena bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn

mail_from

None

From:-brevhuvud som används i sända brev

mail_smarthost

None

IP eller domännamn för en SMTP-server. Observera att e-post-funktionerna (underrättelser, e-postande av logindata) fungerar endast om den här variabeln är satt

navi_bar

large HTML fragment

De viktigaste länkarna i textform (/!\ det här är en gammal funtkion som kommer att försvinna och bli ersatt av bokmärken i [OpenWiki]UserPreferences)

nonexist_qm

0

Tillval för att visa ÖnskadeSidor med ett frågetecken, som i originalwikin (kan ändras av användaren)

page_footer1

Python Powered logo

Anpassningsbar HTML-kod som sänds före systemets sidfote (se HjälpMedSkal)

page_footer2

""

Anpassningsbar HTML-kod som sänds efter systemets sidfot (se HjälpMedSkal)

page_form_ending

'Form'

Efterstavkes för sidor som innehåller formulärdefinitioner

page_front_page

'FrontPage'

Namn på framsidan (startsidan)

page_icons

large HTML fragment

Ikonraden högst uppe till höger på varje sida

page_icons_up

icon for link to parent

Den här ikonen visas på undersidor och länkar tillbaka till huvudsidan

page_local_spelling_words

'LocalSpellingWords'

Namn på den sida som innehåller användardefinierade ord för stavningskontrollen

page_template_ending

'Template'

suffix för sidor som innehåller mallar för nya sidor

shared_intermap

None

path to a file containing global InterWiki definitions

shared_metadb

None

sökväg till en fil som innehåller en global InterWiki sidlista

show_hosts

1

true för att visa värdnamn i LatestChanges

show_section_numbers

1

true för att visa avsnittsnummer normalt

show_timings

0

används vid utveckling

show_version

0

visa MoinMoin's version längst ner på varje sida

sitename

'An Unnamed MoinMoin Wiki'

Kort beskrivning av din wiki-plats. Visas under logon högst upp på varje sida och används i RSS-dokument som kanaltitel

title1

None

HTML-fragment före titelarean (se HjälpMedSkal)

title2

'<hr>'

HTML-fragment efter titelarean (se HjälpMedSkal)

trail_size

5

Antal sidor i sidhistoriken som visas

ua_spiders

htdig

Ett reguljärt uttryck med HTTP_USER_[AGENT]er som ska uteslutas från loggning

umask

0777

umask som används på alla open(), mkdir() och liknande systemanrop

upperletters

Latin 1 alphabetic characters

Versala bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn

url_mappings

{}

uppslagstabell som används för att ändra URL-prefix (dict av 'prefix': 'replacement'); speciellt användbart på IntraNet, när hela träd av externa dokement flyttas runt

url_prefix

'/wiki'

Används som bas-URL för alla allmännt tillgängliga sidor som wikin kan visa, speciellt bildfiler för ikoner

url_schemas

[]

extra URL-scheman som du vill ha configurerade (lista med strängar)

Att ändra teckenuppsättning

Om du vill använda MoinMoin med en texkenuppsättning annan än Latin-1, kan du behöva ändra det förvalda teckenuppsättningen för WikiNamn i "moin_config.py". Ett säkert förval är US-ASCII,

upperletters = "A-Z"
lowerletters = "0-9a-z"

Med den inställningen behöver du sätta "allow_extended_names=1" och använda det speciella märktaggarna för utökade WikiNamnextended name` för att få namn med tecken utanför det latinska alfabetet.

Filbifogningar

[Self]Filbifogningsdirektivet tillåter att en sida har en eller flera bifogade filer. Eftersom filbifogningar kan bli missbrukade av DoS (Denial of Service)-attacker, är AttachFile ett direktiv som först måste tillåtas av wikiadministratören. För att göra detta, lägg till "allowed_actions = ['AttachFile']" till din konfigurationsfil.

Det finns också två olika lagrings/återhämtnings-modeller för filbifogningar.

 1. filbifogningar sparas "privat" och kan endast hämtas via CGI GET (via URL:er som http://wiki.net/moin/NågonSida?action=AttachFile&do=get&target=filenamn.typ).

 2. filbifogningar sparas i ett filbibliotek som är direktåtkomligt av webb-servern, utan att gå via MoinMoin (vilket leder till URL:er som http://wiki.net/wiki/mywiki/NågonSida/attachments/filnamn.typ).

Generellt sett är det andras tillvalet att föredra1, men gör också att extra konfigurationssteg krävs och kräver mer tillåtelser på värddatorn. På grund av detta är det första alternativet det som är valt som normalt. Filbifogningar sparas i "data"-filkatalogen, med filsökvägar som "<data>/pages/<sidname>/attachments/<filenamn>".

För det andra tillvalet måste du lägga till ett attachments-definition till din konfiguration. Detta är ett bibliotek som har två värden:

attachments = {
  'dir': 'C:/Moin/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

dir är filsystems sökväg till platsen var filbifogningarna ska sparas och url är den matchande URI för att nå denna plats. Både filkatalogerna måste finnas och kunna skrivas i av webbservern, så att den kan skapa de nödvändiga underkatalogerna och filerna för fillbifogningar. Observera att du måste skapa denna filkatalog manuellt. MoinMoin skapar den inte automatiskt för dig.

Ovanstående exemel visar en typisk konfiguration för ett Windows-system som fungerar för en installation baserat på den normala setup-proceduren (se HelpOnInstalling/ApacheOnWin32). För Linux, om du följer HelpOnInstalling/ApacheOnLinux, den nödvändiga konfigurationen ser ut som:

attachments = {
  'dir': '/usr/local/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

Efter att du har avslutat alla konfigurationsändringar, försök att skapa ett filtillägg för att prova om det fungerar. Om du har filsäkerhetsproblem får du antagligen en Python-traceback eller något felmeddelande.

 • 1En sådan konfiguration undviker omkostnaden av en CGI-process för varje nedladdning av en bifogad fil