[Alice]

HjälpMedAttSkapaSidor

The following 155 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

administratören   aktiveras   andra   använd   användarens   Användarens   användbart   att   Att   automatiskt   av   beskrivning   blank   blivit   bort   Daterad   datum   Datum   de   delar   Den   den   detta   domän   Du   du   då   eller   en   En   endast   ersätts   ett   exempel   Existerande   existerande   exkluderas   expanderar   finare   finns   Foot   format   formatinstruktioner   fortfarande   få   följ   Följande   för   För   förhandsgranskningen   Först   försöker   Förutom   globala   görs   har   Hjälp   hjälp   hyperlänk   Icke   ickeexisterande   inloggningsnamn   innehållet   inom   inte   Intra   kan   klicka   klickar   kommentarer   kommer   korrekt   källkodssegment   laddar   läggas   länk   länkar   länken   mailto   Mall   mallsida   mallsidor   man   Med   med   namn   Namn   normalt   Note   nu   ny   nya   när   Nätplatser   Observera   och   oersatta   ovanstående   presenteras   på   Radering   redan   redigera   redigeringsrutan   referensen   se   Sedan   sedan   sida   Sidan   sidan   Sidans   sidans   sidmall   sidnamn   Sidor   sidor   signatur   Signatur   ska   skapa   Skapandet   skapas   sker   skriv   slutar   slutgiltigen   som   spara   sparande   sparar   sparas   speciella   stavar   systemets   sätt   så   tas   tid   Tid   till   Till   titta   tycka   Under   undersidor   varhelst   Variabelsubstitution   variabelsubstitutioner   variabler   vilket   visas   Ändringar   är   även  

Clear message

Att skapa en ny sida

För att skapa en ny sida, skriv sidans WikiNamn på en redan existerande sida och spara den. Sedan kan du klicka på referensen till den nya sidan, då den nu har blivit en hyperlänk.

Du presenteras då med en blank sidan som du kan redigera på normalt sätt. Först när du sparar den så skapas den automatiskt. Sidor kan normalt 1 inte tas bort, så se till att du stavar nya WikiNamn korrekt.

För att få hjälp med att skapa länkar till undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

  • 1

    Radering av sidor kan aktiveras av wiki-administratören (vilket normalt görs endast på IntraNätplatser.).

Skapandet av en mallsida

För att skapa en sidmall, följ ovanstående beskrivning och använd ett sidnamn som slutar med "Mall". Den sidan kommer sedan att läggas till sidan med mallsidor som visas när du försöker titta på en ickeexisterande sida. Till exempel, IckeExisterandeHjälpSidan har en länk till HjälpMall som laddar innehållet av HjälpMall i redigeringsrutan när du klickar på den länken.

Variabelsubstitution när man sparar en sida

Följande variabler ersätts när en sida slutgiltigen sparas. Observera att de fortfarande visas oersatta i förhandsgranskningen.

@PAGE@

Sidans namn (användbart för mallsidor)

@DATE@

Datum i systemets format

@TIME@

Tid och datum i användarens format

@USERNAME@

Användarens namn (eller domän/IP)

@USER@

Signatur "-- inloggningsnamn"

@SIG@

Daterad signatur "-- inloggningsnamn datum tid"

@MAILTO@

En finare mailto: länk med användarens data

Observera att sparande av mallsidor inte expanderar variabler. Förutom detta är variabelsubstitutioner globala och sker varhelst på sidan de finns, även inom källkodssegment, kommentarer, formatinstruktioner och andra "speciella" delar av sidan som man kan tycka ska exkluderas.