[Alice]

HjälpMedLänkar

The following 169 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

alltid   alternativ   anchorname   andra   Ankarlänk   Anpassning   anpassningsalternativet   anpassningsvariabeln   använd   använda   använder   att   attachment   automatiska   av   avgöra   avslaget   Ball   bang   behöver   beskrivs   betecknar   bifoga   Bifoga   bild   bilder   bli   Citations   config   De   de   den   dessa   Det   det   detailjer   Detta   direkt   du   Därför   efter   eftersom   ekvivalenta   eller   en   epostadresser   et   ett   ex   Exempel   externa   fallet   Fil   file   filer   filtyp   finns   fler   flera   Foot   formen   Front   ftp   fyra   för   För   före   Förutom   genom   godtagna   hakparenteser   har   Hjälp   https   Hur   hur   inbäddad   inbäddade   indikera   infoga   information   inline   innanför   insättning   inte   interna   istället   jh   jpg   kan   kortare   Lschemorna   lägga   länk   länka   länkar   länkning   mailto   man   Meat   Med   mellanslag   mer   meta   Motsatsen   märkkoder   möjliga   Namn   net   news   nntp   normal   Normalt   normalt   Note   när   några   och   också   olika   Om   om   Page   platsen   png   problem   på   referenser   satt   schema   scheman   schemas   schemat   schemorna   se   Self   ser   Sex   sida   Sidor   skriver   som   Sourceforge   sourceforge   specifika   standardscheman   står   sätt   sätta   så   Tecken   telnet   text   texten   till   tre   undantagssekvensen   Under   undersidor   undvikas   ut   utropstecken   viktigt   visas   web   Wikiadministratören   Ändringar   är   Åtgärder  

Clear message

URL:er och inbäddade bilder

Det finns flera olika sätt att infoga externa referenser 1 i texten:

Om du skriver en URL i normal text så kan det bli ett problem att avgöra om det är en URL eller inte. Därför finns det fyra olika sätt att indikera att det är en URL:

De godtagna URLschemorna är: http, https, ftp, nntp, news, mailto, telnet och file. Wikiadministratören för platsen kan lägga till fler URL-scheman genom att använda anpassningsvariabeln config.url_schemas (se HjälpMedAnpassning).

Förutom dessa standardscheman finns det också några MoinMoin-specifika: wiki, attachment, inline och drawing. "wiki" står för en InterWiki-länk, så MoinMoin:FrontPage och wiki:MoinMoin:FrontPage är ekvivalenta. Normalt använder man den kortare formen. "wiki"-schemat är viktigt när du använder länkar innanför hakparenteser, eftersom du alltid behöver ett URL-schema i det fallet. De andra tre URL-schemorna är för att bifoga filer och beskrivs i HjälpMedÅtgärder/BifogaFil.

Om anpassningsalternativet bang_metaär satt, så kan WikiNamn-länkning undvikas genom att sätta ett utropstecken (bang) före WikiNamnet. ex. !WikiNamn. Detta alternativ är normalt avslaget.

För mer information om möjliga märkkoder, se HjälpMedÄndringar. För mer detailjer om hur du kan länka undersidor, se HjälpMedÄndringar/UnderSidor.

  • 1

    Motsatsen till externa referenser är interna automatiska WikiNamn-länkar.

Exempel

 * http://moin.sourceforge.net/
 * [http://moin.sourceforge.net/]
 * [http://moin.sourceforge.net/ MoinMoin Sourceforge Homepage]
 * http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif]
 * [http://moin.sourceforge.net/moinmoin.gif moinmoin.gif]
 * InterWiki
  * Self:InterWiki
  * MeatBall:InterWiki
  * wiki:MeatBall/InterWiki
  * [wiki:MeatBall/InterWiki]
  * [wiki:MeatBall/InterWiki InterWiki''''''sida på MeatBall]
 * jh@web.de
 * [#anchorname Ankarlänk]

Hur det ser ut