[Alice]

WikiDagensTips

The following 225 words could not be found in the dictionary of 635 words (including 635 LocalSpellingWords) and are highlighted below:

A0   abonnerer   adgang   alltid   alt   andre   at   attachement   automatisk   av   behov   bestemme   bestemt   bilde   Bilder   blir   blå   bokmerket   bokstaver   bra   brillen   bruk   bruke   bruker   Bruker   brukernavn   brukes   Contents   Dagens   delord   Den   den   det   din   ditt   du   Du   egen   egendefinert   eks   eksempel   eksisterende   eller   ellers   en   endringene   Endringene   Endringer   endringer   enhver   enn   ental   et   Et   etter   etterfølgende   Etternavn   etternavn   fast   find   finnes   flere   for   forandre   Foreldreløse   fornavn   Fornavn   forstørrelsesglasset   fort   fulltekst   funksjon   funksjoner   få   får   gjenlastingsknappen   gjennom   går   har   hawaiiansk   Help   her   hjelpetekstene   hjemmeside   Hvis   hvis   hvor   høyre   Icon   ikke   Ikke   in   Indeks   Infoikonet   inn   kan   Klasse   klasse   klassene   klikkbart   klikker   Kontrollen   kontrollere   konvolutten   kun   lage   lagret   laste   legge   lenke   lenkeadresser   lenken   Ler   lese   lest   lett   liker   lister   Mail   man   med   Med   menyene   mindre   minfil   må   Navn   nettleser   no   noe   norsk   Norsk   norske   nye   Når   når   Obs   og   også   opp   oppdateres   oppdatert   oppe   Ord   ord   over   oversikt   passende   peker   personlig   post   Profil   På   på   Quote   Random   raskere   redigere   redigeringsboksen   refereres   regulere   rettskrivingen   røde   samme   sammensatt   se   setter   side   siden   Siden   sidenavn   sidenavnene   sidene   Sider   sider   signere   sikkert   sist   Siste   Skriv   skriver   som   spesielt   Språkinnstillingen   standardinnstillingen   Start   startside   Stave   store   størrelsen   subscribe   sånn   søke   tekst   tekstene   tema   til   Tilføy   tilføye   tilhører   tilpasse   Tips   titler   Tittel   To   Tør   unngå   uttrykk   var   vedlegg   vedlegget   velg   velger   Vennligst   verktøylinjen   versjonshistorikken   view   vil   vis   viser   vist   wikien   wikiens   Wikier   ødelegge   Ønskede  

Clear message

For å lenke til sider i en wiki bruker du WikiWikiNavner og ikke http-URLer.