[Alice]

WikiSandLåda

Här kan du experimentera med att göra ändringar. Börja efter de fyra strecken längre ner. Snälla, skapa INTE nya sidor utan meningsfullt innehåll bara för att prova.

Tips: Shift-clicka "HelpOnEditing" för att öppna ett extra fönster med en hjälpsida.


Formattering

kursiv fetstil skrivmaskinsstil

backtick skrivmaskin (configurable)

förformatterat

Länkar

HelpOnEditing [MoinMoin]InterWiki

[WWW] http://purl.net/wiki/moin/ [WWW] Python

[MAILTO] someone@the.inter.net

Listor

Med svart prick

Ordlista

Term

Definition

Blandade tester

SidStorlek

Våra små försök

Här är en liten demonstration av vad man kan göra Man kan skriva i kursiv och fetstil När man skriver finns det olika punkter man kan tänka på

  1. Punkt nummer 1

  2. punkt nummer 2 är också viktigt

    • obs, jag är inte ordblind

    • det kan vara opraktiskt ibland

  3. Det här är sista punkten

Ett ministycke