[Alice]

WikiWikiWebb

Den allra första wiki-platsen med namn [Wiki]wiki:Wiki:FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till [Wiki]PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen [Wiki]InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för [Wiki]PeopleProjectsAndPatterns.

[Wiki]WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats [Wiki]WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en [Wiki]HyperCard, som han skrev i början på 80-talet.

Se också följande länkar: