Übungsgruppen Informatik I


 • Übungsgruppe 1
 • Übungsgruppe 2
 • Übungsgruppe 3
 • Übungsgruppe 4
 • Übungsgruppe 5
 • Übungsgruppe 6
 • Übungsgruppe 7
 • Übungsgruppe 8

 • Übungsgruppe 1

  Betreuer: Frank Berwanger

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 2

  Zeit: Montags, 9-11 Uhr


  Übungsgruppe 2

  Betreuer: Georg Demme

  Ort: Geb. 36, Raum -1.12

  Zeit: Montags, 13-15 Uhr


  Übungsgruppe 3

  Betreuer: Jürgen Zimmer

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 7

  Zeit: Montags, 14-16 Uhr


  Übungsgruppe 4

  Betreuer: Ioannis Potikoglu

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 10

  Zeit: Montags, 14-16 Uhr


  Übungsgruppe 5

  Betreuer: Stephan Bergmann

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 7

  Zeit: Montags, 16-18 Uhr


  Übungsgruppe 6

  Betreuer: Roland Fischer

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 1

  Zeit: Dienstags, 16-18 Uhr


  Übungsgruppe 7

  Betreuer: Benjamin Lorenz

  Ort: Geb. 27, Seminarraum 2

  Zeit: Mittwoch, 16-18 Uhr


  Übungsgruppe 8

  Betreuer: Jörg Fischer

  Ort: Geb. 27, Zeichensaal

  Zeit: Donnerstags, 16-18 Uhr


  schulte@dfki.uni-sb.de